Imperatus

1. Ave Imperator

Ave Imperator                                                        
Nos morituri te salutamus, Caesar                     

We who are about to die salute you
in the Colosseum, hail Caesar

1. Ave Imperator

Ave Imperator                                                        
Jdoucí na smrt tě zdraví, Caesar                     

My kteří zemřeme, tě zdravíme
V Koloseu, zdravíme císaře

2. Imperatus


Slave I became against my will
faith I lost in God
et imperatus
life I save with bloody shield
fight I have to hard
et Santiagus


Squall of the merciless crowd
calls for my fall,
greets the emperor
thumb down is shown only once
I must save my bare life
evoke the terror


I will fight till I die
and I never look back
unable to worry and unable to care
My name, is carved in a colosseum
I‘m a Persian, et  imperatus
the one who waits for the signal
Who cares about
if I live or die?
I am a gladiator
the one who fears of the signal


Slave I became against my will
faith I lost in God
et imperatus
life I save with bloody shield
fight I have to hard
et Santiagus


I will fight till I die
and I never look back
unable to worry and  unable to care
My name is carved in a colosseum
I‘m a Persian, et  imperatus
the one who waits for the signal
Who cares about
if I live or die?
I am a gladiator 
the one who fears of the signal


I will fight till I die
and I never look back
unable to worry and  unable to care
My name is carved in a colosseum
I‘m a Persian, et  imperatus
the one who waits for the signal


Who cares about
if I live or die?
I am a gladiator 
the one who fears of the signal


Choir:
Faith I lost in God
I save my own life
I will die in fight
I try too hard

2. Imperatus


Stal jsem se otrokem proti své vůli
ztratil jsem víru
já podřízený
život si chráním zakrvaveným štítem
musím bojovat těžce
já jsem Santiagus


Vřískot nelítostného davu lidí
volá po mém pádu,
vítá vládce
palec dolů je možno ukázat pouze jednou
musím zachránit holý život
vyvolávat hrůzu


Budu bojovat ,dokud neumřu
nikdy se nedívám zpět
neschopen, se strachovat
Mé jméno je vyryto v koloseu
jsem perský otrok,já podřízený
ten, který čeká na signál
Komu záleží na tom,
jestli budu žít či zemřu?
Jsem gladiátor,
který se bojí signálu.


Stal jsem se otrokem proti své vůli
ztratil jsem víru
já podřízený
život si chráním zakrvaveným štítem
musím bojovat těžce
já jsem Santiagus


Budu bojovat ,dokud neumřu
nikdy se nedívám zpět
neschopen, se strachovat
Mé jméno je vyryto v koloseu
jsem perský otrok, já podřízený
ten, který čeká na signál
Komu záleží na tom,
jestli budu žít či zemřu?
Jsem gladiátor,
který se bojí signálu


Budu bojovat ,dokud neumřu
nikdy se nedívám zpět
neschopen, se strachovat
Mé jméno je vyryto v koloseu
jsem perský otrok,já podřízený
ten, který čeká na signál


Komu záleží na tom,
jestli budu žít či zemřu?
Jsem gladiátor,
který se bojí signálu.


Sbor:
Ztratil jsem víru v Boha
zachraňuji svůj život
zemřu v boji
vytrpím toho příliš

 

3. Ancient Echoes

I‘m lying on the floor of rough sea
I hear the ageless voices
in my ears
spell of the bright Sun
spell of the full Moon sky
leaden sky

I‘m standing at the edge of white cliffs
my mind paints pictures
of the ancient times
rising in distance
chasing the wild wind high
so high

I feel the fire
burning inside of me

Thousands of sounds
through my being
thousands of tides
through my veins
help me to find
my own way
to embrace
to reach the Earth
reach the Earth

I‘m lying on the floor of rough sea
I hear the ageless voices
in my ears
spell of the bright Sun
spell of the full Moon sky
leaden sky

I feel the fire
burning inside of me

Thousands of sounds
through my being
thousands of tides
through my veins
help me to find
my own way
to embrace
to reach the Earth

Choir
The bright sun –
the full moon sky –
help me to find my own way

The bright sun –
the full moon sky –
you always help me find way

In times – of knight lives
in times – of the fights

 

3. Starověké ozvěny

Ležím na dně rozbouřeného moře
slyším věčné hlasy
v mých uších
kouzlo jasného slunce
kouzlo nebe za úplňku
olověné nebe

Stojím na okraji bílých útesů
moje mysl maluje obrázky
dávných dob
vyvstávajících v dálce
snaží se dopadnout divoký vítr vysoko
tak vysoko

Cítím oheň,
který hoří uvnitř mě

Tisíce zvuků
zní skrze mě
tisíce přílivů koluje
v mých žilách
pomoz mi nalézt
mou vlastní cestu
abych objal,
a dosáhl Země


Ležím na dně rozbouřeného moře
Slyším věčné hlasy
v mých uších
kouzlo jasného slunce
kouzlo nebe za úplňku
olověné nebe

Cítím oheň,
který hoří uvnitř mě

Tisíce zvuků
zní skrze mě
tisíce přílivů koluje
v mých žilách
pomoz mi nalézt
mou vlastní cestu,
abych objal
a dosáhl Země

Sbor
Jasné slunce
nebe za úplňku
pomozte mně nalézt mou vlastní cestu

Jasné slunce
nebe za úplňku
vždy mně pomáháte nalézt mou cestu

Za časů rytířů
Za časů bojů

 

4. Devil‘s Apprentice    

The cloud of smoke reveals a beast
the silhouette heats up your fears

There‘s terror in the air
and death is closer to me

There‘s no way back
orders are clear
his words are cruel
his look‘s severe
I must obey his rules
I send sinners to flames

Price of my life is burnt in hell
I have left my soul to Satan
from the dark abyss, that is my fate

Price of my life is burnt in hell
I have left my soul to Satan                            
I can always rise from my grave                 
from the dark abyss, that is my fate

My eyes can‘t see life‘s reality
there's no chance to reach finality        
each touch, one tiny hole
and scream of yearning souls

Price of my life is burnt in hell
I have left my soul to Satan                            
I can always rise from my grave                 
from  the dark abyss, that is my fate

Price of my life is burnt in hell
I have left my soul to Satan                            
I can always rise from my grave                 
from the dark abyss, that is my fate

Choir
1st voice
Deep within my grave existence
black flames rise in dark
I am never ready to rest
I am trapped in time

2nd voice
Feel silent void
pathway of the tears
dust of all the dead
in the nameless years

Whisper of cold winds
wandering in mists
of eternal cry

There‘s terror in the air
and death is closer to me

Price of my life is burnt in hell
I have left my soul to Satan
I can always rise from my grave
from the dark abyss, that is my fate

Price of my life is burnt in hell
I have left my soul to Satan
I can always rise from my grave
from the dark abyss, that is my fate

 

4. Ďáblův učeň

V oblaku kouře zjevuje se silueta
strach naplňuje tvé obavy

Ve vzduchu je cítit napětí
a smrt je blízko mě

Neexistuje žádné cesty zpět
příkazy znějí jasně
jeho slova jsou krutá
jeho pohled je přísný
musím poslouchat jeho nařízení
pošlu hříšníky do plamenů

Cena mého života je spálena v pekle
Dal jsem svou duši Satanovi
z temné propasti, která je můj osud

Cena mého života je spálena v pekle
Dal jsem svou duši Satanovi
Vždycky můžu vstát z hrobu,
z temné propasti, která je můj osud

Moje oči nevidí životní realitu
není šance dosáhnout konečnosti
každý dotek, jeden malý otvor
a křik umírajících duší

Cena mého života je spálena v pekle
Dal jsem svou duši Satanovi
Vždycky můžu vstát z hrobu
z temné propasti, která je můj osud

Cena mého života je spálena v pekle
Dal jsem svou duši Satanovi
Vždycky můžu vstát z hrobu,
z temné propasti, která je můj osud

Sbor
1. hlas
Hluboko v mé záhrobní existenci
černé plameny šlehají ve tmě.
Nikdy nemohu spočinout
jsem nyní v pasti.

2. hlas
Pocit tiché prázdnoty
cesta ze slz
prach všech mrtvých
v bezejmenných letech

šepot studených větrů
bloudění v mlze
věčného nářku

Ve vzduchu je cítit napětí
a smrt je blízko mě

Cena mého života je spálena v pekle
dal jsem svou duši Satanovi
vždycky můžu vstát z hrobu
z temné propasti, která je můj osud

Cena mého života je spálena v pekle
dal jsem svou duši Satanovi
vždycky můžu vstát z hrobu,
z temné propasti, která je můj osud

   
   
   
   
   

10. The Piano Time

(instrumental)

10. The Piano Time

(instrumental)

 

2. Imperatus
Stal jsem se otrokem proti své vůli
ztratil jsem víru
já podřízený
život si chráním zakrvaveným štítem
musím bojovat těžce
já jsem Santiagus
Vřískot nelítostného davu lidí
volá po mém pádu,
vítá vládce
palec dolů je možno ukázat pouze jednou
musím zachránit holý život
vyvolávat hrůzu
Budu bojovat ,dokud neumřu
nikdy se nedívám zpět
neschopen, se strachovat
Mé jméno je vyryto v koloseu
jsem perský otrok,já podřízený
ten, který čeká na signál
Komu záleží na tom,
jestli budu žít či zemřu?
Jsem gladiátor,
který se bojí signálu.
Stal jsem se otrokem proti své vůli
ztratil jsem víru
já podřízený
život si chráním zakrvaveným štítem
musím bojovat těžce
já jsem Santiagus
Budu bojovat ,dokud neumřu
nikdy se nedívám zpět
neschopen, se strachovat
Mé jméno je vyryto v koloseu
jsem perský otrok, já podřízený
ten, který čeká na signál
Komu záleží na tom,
jestli budu žít či zemřu?
Jsem gladiátor,
který se bojí signálu

Budu bojovat ,dokud neumřu
nikdy se nedívám zpět
neschopen, se strachovat
Mé jméno je vyryto v koloseu
jsem perský otrok,já podřízený
ten, který čeká na signál
Komu záleží na tom,
jestli budu žít či zemřu?
Jsem gladiátor,
který se bojí signálu.

Sbor:
Ztratil jsem víru v Boha
zachraňuji svůj život
zemřu v boji
vytrpím toho příliš


facebook

VISITOR COUNTER

724762
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
107
135
587
707677
3873
5348
724762
Your IP: 3.230.154.90
2024-05-23 18:12